31 jan. Torkild Sköld (föreläsning)
25 feb. abonnerat. 
30 april. Valborgsfirande (Prebens Pågar o Martin Svensson).
06 maj. abonnerat.
13 maj. abonnerat. (HSK).
27 maj. abonnerat.
10 juni. abonnerat.
01 juli abonnerat.
05 aug abonnerat.
26 aug. konsert.
02 sep. abonnerat.
26 okt. abonnerat fr.17.00.
28 okt. abonnerat.
18 nov. abonnerat fr. 15.00.
19 nov. abonnerat fr. 15.30.
29 nov. abonnerat fr. 16.00.
09 dec. Filèfrossa.
16 dec. Julbord med Madaroarna.