31 jan. Torkild Sköld (föreläsning)
25 feb. abonnerat. 
30 april. Valborgsfirande (Prebens Pågar o Martin Svensson).
06 maj. abonnerat.
13 maj. abonnerat. (HSK).
27 maj. abonnerat.
10 juni. abonnerat.
01 juli abonnerat.
05 aug abonnerat.
26 aug. konsert.